Hvem Hvad Hvor

Hvem Hvad Hvor i arkivets dækningsområde er en liste der anvendes på arkivet til bestemmelser af årstal og begivenheder.
Listen er ikke helt egnet til søgning og opslag, men vi har valgt at lægge den ud på hjemmesiden, og håber at andre vil komme med kommentar og nye oplysninger.
Send os en e-mail eller ring (se oplysninger på “Om arkivet“)

Overskrifter

Aviser/Blade
Begivenheder
Biblioteker/læseforeninger
Brand, Brandvæsnet
Bygninger mm
Børnehaver/fritidshjem/legestuer
Elektricitet og gas
Foreninger
Forretninger/Virksomheder
Kirker/præstegårde
Mejerier
Mindesmærker, skulpturer
Møller
Postvæsenet
Skoler
Sygekasser
Telefon
Transport
Udbygninger af parcelhuskvarterer
Vandværker
Veje/broer/pladser
Retur til overskrifter

 

Aviser/Blade
Grovfilen, avis for Ganløse og omegn 23/3-1912
Slagslunde-Ganløse Bladet 1/1-1971 til sep.1972
Slagslunde-Ganløse Bladet 1985-1989
Stenløse Nyt (Uge Nyt) 1964
Stenløse-Veksø Bladet 1969-1972
Veksø Tidende 1992-1997
Retur til overskrifter

 

Begivenheder
BMX cykelbane i Slagslunde 17/6-2002
Borgmesterkæde i Stenløse 13/9-2002
Buresømarchen, 1970-1983, 1985
Børnehaveklasserne 1970
Falck, Stenløse 1972-
Fællesantenne, Ganløse 1986
Fællesantenne, Stenløse 1988
Fællesantenne, Veksø 1979 (forening 1987)
Grønt affald i Ganløse 1986
Kommunesammenlægningen 1/4-1970
Kommunevåben, Stenløse 1973
Kronprins Frederiks Eg i Stenløse by 6/5-2003
Lossepladsen Sigersdal, Veksø 1971-
Mabel vandt melodi G.P. 1978
Natteravnene, Stenløse 2000
Politikontor, Stenløse 1987
Skoledirektørstilling oprettes 1976
Skraldespande erstattet af sækkestativer 1997
Stenløse videofilm 1987
Venskabsbyen Gislaved oprettes 1976
Økologisk have, Skovvangsvej 2001
Retur til overskrifter

 

Biblioteker/læseforeninger
Bibliotekets Venner 1/3-1994
Ganløse Bibliotek 1932
Ganløse Bibliotek til Toftekildegård 1964
Knardrup Bibliotek nedlægges 1970
Slagslunde Bibliotek 1965 -1992
Slagslunde Bibliotek til forskolen 1983
Slagslunde-Ganløse Læseforening 1844/45
Stenløse Bibliotek (heltid) 6/11-1969
Stenløse sogns Bogsamling 1/10-1904
Søsum Læseforening 7/10-1857
Veksø Skole Bog, Folke og Børnebogssamling jan 1902 –
Retur til overskrifter

 

Brand, Brandvæsnet
Anneksgården, Veksø brændt 1971
Brandbil (Folkevognsrugbrød) fungeret 1/1-1970 til 1/4-1973
Dana Cementfabrik, Ganløse brændt 1968
Falckstationen, Stenløse starter 1/4 1973
Ganløse Sprøjtehus nedrevet 1936
Ganløse Teglværk brændt 24/4-1971
Højstedgård, Slagslunde brændt 1/1-1967
Klodgården, Stenløse brændt 1976
Knardrup Sprøjtehus ca.1840-
Maglehøj, Stenløse brændt (øvelse) 5/1-1995
Maglehøj, Veksø brændt uge1-1977
Motorcykelklubben 666’s barak brændt 8/11-1972
Rottenborg, Ganløse brændt 1968
Stenløse Mølle brændt 15/6-1968 Søsum Sprøjtehus (diagonalt o.f. Rytterskolen) nedlagt 1928
Søsum Sprøjtehus (øst f. gadekæret) 1928 til ca. 1950
Zonens Redningskorps, Veksø 1939 – 1942
Ågården, Stenløse brændt 1983
Retur til overskrifter

 

Bygninger.m.m.
Aktivitetshuset, Søsum dec. 2001
Badenanstalt på De Gamles Hjem, Stenløse.
Badenastalt på Stenløse Mejeri 1931
Beskyttelsesrum v. Parkeringsbuen, Stenløse 1986
Boelholmgård nedrives 1971
Bykærgård, Ganløse nedrevet 1966
Damgården, Stenløse -2000
Damgårdsparken (Plejehjem) 1983 (1986)(1991)(2000)(bygninger privat 1998)
Damgårdsparken, dementboliger 1997 (2001)
De Gamles Hjem 18/4-1951 til 1983
Dyrehavegård, Ganløse nedrevet 1965
Enkesædet Stenløse matr.03a bygget 1805 (Stiftelsen opr. 18/6-1802)
Ganløse Andelsvaskeri ophører 1966
Ganløse Kro 1688-
Ganløse Kros Rejsestald sidste del nedrives 1935
Ganløse Kulturhus 1994-
Ganløse Posthus flytter 1979
Ganløse Teglværk 1944 – 1971
Ganløsehallen indvides 20/11-1971
Gymnastikhal, Sandbjergskolen 1971
Halkær Plejehjem købt af Komm. 1977
Halkær Ungdoms- og almenboliger 1988
HEP-huset, Carlsbergvej 4, 1999-
Jobhuset (tidl. Sandbjergskolen) 1991-
Jobhusets væksthus 1996-
Kbh. vandf. pumpest. Bjællekær 1925
Kbh. vandf. pumpest. Stenlille 1940
Kloakering i Ganløse 1966
Lægehuset, Stenløse 1972
Maglevad købes af Stenløse Kommune 1/4-1972
Motorcykelklubben 666, barak v. Maglevad 1977
Pejsestuen, Skibstedgård, Veksø indv. 1971
Pensionistboligerne, Garbogård 1971
Rockerborgen, Rosenlund nedrevet 1997
Sandalgård nedrevet 1971-1973
SID-Stenløse 1971-
Skibsstedshallen, Veksø 1970
Skytteforeningens hus, Bækholmvej 31/10-1973
Slagslunde (gl) Forsamlingshus 1904 1961
Slagslunde (ny) Forsamlingshus startet 12/12-1964
Slagslunde Pensionistboliger aug. 1978
Stenløse Boldklub, Damgårdsparken, terepibygn. fra rådhus 1975
Stenløse Center nr. 9-33 indv. 6/11-1969
Stenløse Center nr.112 indv. 1/11-1967
Stenløse Center nr.24-28 indv. 1972
Stenløse Hallen rejsegilde 8/2-1979
Stenløse Kommunekontor -1974
Stenløse Kommunekontors terapibygn. 1972-
Stenløse Kro 1896-1969, nedr. 1980
Stenløse Materielgård til Dam Agre 1980
Stenløse Rensningsanlæøg 1981-
Stenløse Rådhus 1. etape indvides 1974
Stenløse Rådhus 1972
Stenløse Rådhus Annex (de Gamles Hjem) 1983-
Stenløse Rådhus ombygges (internt) 2002/03
Stenløse Skytteforenings klubhus 1973
Stenløse Stadions nye klubhus 1982
Stenløse Tenniskulbs hus, Søsum 5/5-1984
Stenløse Vandværk 1936-
Stenløses gl. kommunekontor matr 6u 1931-1974
Svømmebasin ved Sandbjergskolen åbnes 8/8-1972
Svømmebassin ved Ganløse Centralskole 20/11-1971
Veksø Frostboks 1953-1969
Veksø Kro 1867 (teatersal 1910) til 1981
Veksø Kro købt af komm. 1985
Veksø Kros rejsestald nedr. 1967/68)
Veksølund Kunstudstilling 1978-
Retur til overskrifter

 

Børnehaver/fritidshjem/legestuer
Assergården, Ganløse 3/8-1967
Blomsterhaven, Slagslunde 1997-
Blåmejsen (se Halkær Børneinst.)
Boelholm, Stenløse 1976 (1978 sidste etape)
Brønsted Børnegård, Veksø
Børnegård Stenløse v. Sandbjergskolen indvides okt. 1972
Børnegården Havrevænget 2000-
Børnegårdens Børnehave, Veksø -1983
Børnehave Ellehøj, Stenløse 1966-
Børnehave Veksø, Kirkestræde 1984-
Børnehave, Slagslunde 1/8-1976
Børnehaveklasser på Stenløse Centralskole start jan.1971
Børnehaven Sandal, Stenløse
Daginstutition Baunehøj, Slagslunde 1979-
Dagplejen, børn 1968-
Degnebakken, Stenløse 1996-
Fritidshjem Assergårdens 1972
Fritidshjem Stenløse (Stenløse Børnegård) ca.1972
Ganløse Fritidshjem ca. 1972
Halkær, Stenløse 1/9-1970 (fra 2/6-2002 Blåmejsen)
Hjørnet, Veksø 1986-
Hvidehøj, Ganløse 1971
Legestue Ganløse 28/5 1980 (Ganløse Skole)
Legestue Tumlingerne, Søsum Forskole
Legestue Veksø, Kirkestræde 18/8-1975
Legestue, Søsum 16/9-1975
Legestuen Slagslunde 1983-
Legestuen Slagslunde 1985-
Legestuen Stenløse, Maglevad
Meninghedsbørnehaven, Stenløse åbner 9/12-1972
Møllehøjen, Ganløse 1979-
Skibstedgård, Veksø
Skibstedgård, Veksø Vuggestue 3/2-1986
Skovbørnehaven, Stenløse startet 14/4-1970
Skovbørnehaven, Veksø
Retur til overskrifter

 

Elektricitet og gas
El-master Kyndbyværket/Hove 1976
Ganløse Sogns Elektricitets Forsyning 25/7-1923
Højspændingsmaster/Stenløse 600Kv 1973/74
Naturgas (hovedledningen) 1984
NESA, Dam Holme, 1986-
Slagslunde fik el. 1929/30
Stenløse fik el. (NESA) 1923
Søsum elektricitetsværk 1911
Vejbelysning i Ganløse 1923
Retur til overskrifter

 

Foreninger
Afholdssamfundet, Ganløse 1906-
Agenda 21, Stenløse 1998-
Amnesty, Stenløse 2000-
Andelsbolig Støtteforeningen Stenløse (ASS) 1982-2002
Antenneforeningen Stenløse 1988-1992
Antenneforeningen Tofteholm/Halkær starter 1972
Badevennerne, Ganløse 2002-
Center for Erhvervsudvikling i Stenløse og Ølstykke 2002
Civilforsvaret, Stenløse 1984-
Club 20 (diskotek) åbner i Stenløse Bodega okt. 1972
De Danske Spejdere, Ebbe Skjalmssøn, Ganløse 1963-
De Danske Spejdere, Stenlænderne 1956
Den Alsidige Aftenskole 1977
Den Selskabelige Forening for Stenløse og Omegn 1896-
Den tyrkiske forening, Stenløse 1982-
Det Tredie Kryderi 1994-
F.A.S.G. (gymnastikforening Slagslunde-Ganløse) startet 1872
F.D.F., Stenløse 1972-
Farum Naturparks Venner se Foreningen Naturparkens Venner
Filmklubben Bodil & Oscar 1984-
Folkeuniversitetet 1992
Foreningen Naturparkens Venner 7/11-1968
Foreningen Norden 1977-
Fælles Forældrenævn for Daginst. 15/1-1975
Gandiakoret (Ganløsekoret) 1967-
Ganløse Afholds Samfund 1905-
Ganløse Amatørscene (GAS) 1956-
Ganløse Antenneforening 22/11-1984
Ganløse Atlektik og Motion (GAM) 1987-
Ganløse Badmington Klub 1970-
Ganløse Borger- og Grundejerforening 1923
Ganløse Bylaug 2005-
Ganløse Filmklub 1974-
Ganløse Fritidshjem startet 1/9-1972
Ganløse Handelsforening oprettet 1974
Ganløse Møllevenner 22/6-1970
Ganløse Mørke Borger- og Grundejerforening stiftet 20/6-1973
Ganløse og Omegns Jagtklub 1944-
Ganløse Pensionistforening 1984-
Ganløse Skiklub 1982-
Ganløse Skytte-, Gymnastik- & Idrætsforening 24/6-1872
Ganløse Svømmeklub 1972
Ganløse Ungdomsklub, Liselund 14/10-1977
Ganløse Vægttræningsklub 14/9-1979-
Ganløse-Slagslunde Lokal TV 11/5-1988
Golfklubben Kirkevang 2002
Grundejerforeningen 11Y, Ganløse oprettet 19/6-1972
Grundejerforeningen Garbogård stiftet juni 1972
Grundejerforeningen Jagtgården Syd 1965-
Grundejerforeningen Slagslunde Syd 13/3-1975
Grundejerforeningen Tofteholm 1966
Grøn Spiseklub, Stenløse 1990-
Hesteforsikring f. Stenløse, Veksø, Ølstykke og oml. sogne 1862-
Hjemmeværnet start 6/5-1953
Hjerteabulanceforeningen, Stenløse 14/4-1993 til 30/8-1996
Idrættens Venner, Slagslunde-Ganløse 1968-
Jazz Huset, Ganløse Kro 1970-
Julens Glæde, Stenløse 1924-
Juletræskomiteen, Veksø 1899-
Kirkens Korshær, Stenløse 1951-
Klub 84, ældreklub, Ganløse 1984-
Knardrup Gurndejer- og Borgerforening 1955-
Konservativ Vælgerforening, Stenløse/Veksø 1961
Kræftens bekæmpelse, Stenløse 1985-
Kulturelt Samråd 17/6-1986
Lejerskolekredsen af 1984
Lions Club, Stenløse 8/3-1972
Medaljens Bagside, musikgruppe, 1978-
Motorcykelklubben, Stenløse 5/11-1978
Natteravnene, Stenløse 2000-
Pytla (Islænder hesteklub) ca.1982
Radioamatører, Stenløse 1978-
Radioflyveklubben (RFK) 1978-
Riddeklubben Skovmosegård 1973-
Salgsmose Sports Rideklub 1993-
Sky-FM lokalradio (se Stenløse Lokalradio) 1990-
Slagslunde Amatørteater gruppe (SLAGS) 1991
Slagslunde Antenneforening 1987-
Slagslunde Filmklub 1976-
Slagslunde Foredragsforening 1903-1925
Slagslunde Forsamlingshusforening 1966-
Slagslunde Forældreforening stiftet 11/1-1974
Slagslunde Gymnastikforening 1872-
Slagslunde Musikfestival 1979
Slagslunde Ungdomsklub 1/10-1985
Slagslunde-Ganløse Husholdningsforening 1942 til 30/5-1973
Slagslunde-Ganløse Idrætsforening (sammenlægning af de 2 foreng.) 16/3-1934
Slagslunde-Ganløse Pensionistforening 1949-
Softball Klubben Bulls, Stenløse 1991
Spejder, Ebbe Skjalmssøn, Ganløse 1963
Spejder, FDF/FPF 1972
Spejder, KFUK Stenløse 1941 (m. start i Jørlunde)
Spejder, KFUM, Slagslunde 1981
Spejder, KFUM, Stenløse 1943
Spejder, KFUM, Stenløse 1986 (sammenlagt m. KFUK)
Spejder, Stenlænderne, Stenløse 1956-
Stenlille Rideskole stiftet 1/5-1972
Stenløse Antenneforening 1988 – 1992
Stenløse Badmingtonklub 1970-
Stenløse Badmingtonklub Husmoderafdeling (HUM) 1974-
Stenløse Boldklub (tidl. Søsum-Veksø) 1911
Stenløse Boligforening 13/5-1947 (SVB)
Stenløse Bordtennisklub 1980-
Stenløse Bridgeklub 1969-
Stenløse Bulls 1991-
Stenløse Bylaug 2000-
Stenløse Egnsspilsteater (SET) 1992
Stenløse Elektricitetsforening 1923
Stenløse Erhvervsforening 1982
Stenløse Flygtninge Netværk 1995
Stenløse Fodbolds Venner 1969-
Stenløse Folkeuniversitet 1991-
Stenløse Forbrugergruppe oprettes 1974
Stenløse Fryseboks 1950-1982
Stenløse Gymnastikforening 1925
Stenløse Helmets FC (Softball) 1992
Stenløse Håndboldklub 1977
Stenløse Idrætsudvalg 1983-
Stenløse Kunstforening 25/8-1970 til 6/6-1972 og 1994-
Stenløse Lokalradio (se SKY-FM)1989-1990
Stenløse MC 1974-
Stenløse Musik Arena (SMA) 1984
Stenløse Musikskole 1977
Stenløse og omegns Fugleskydningsselskab 1910
Stenløse og omegns Kontrolforening 1912
Stenløse og omegns Lytterforening 1932
Stenløse og omegns Selskabelig Forening 1896
Stenløse og omegns Spareforening 1923
Stenløse og Stenlille Lokalforening (gødning) 1916
Stenløse Pétanqueklub 1991-
Stenløse Positive Amatør Scene (SPAS) 1990-
Stenløse Rideklub 1990-
Stenløse Skakklub – 2003 (se Ølstykke-Stenløse Skakklub)
Stenløse Skytteforening stiftet 1867
Stenløse Skytternes hus på Bækholm indvides 1974
Stenløse Squash Klub 1988-
Stenløse Syklub 1952
Stenløse Søndagsskole 1949
Stenløse Tennisklub 1968
Stenløse Ungdomsskole 1967-
Stenløse Vandværk 1936-
Stenløse Vandværks kontor, Byvej, 1979
Stenløse-Veksø Folkedansere stiftet 1966
Stenløse-Veksø Husmandsforening 1905-1993
Stenløse-Veksø Husmandsforenings Husholdingsudvalg 1932-1993
Stenløse-Veksø Jagtforening 20/7-1945
Stenløse-Veksø Pensionistforening 1984-
Stenløse-Ølstykke Atletikklub 14/2-1980
Stenløse-Ølstykke Fugleskydningsforening 1910-
Stenløse-Ølstykke Idrætsforening 1980-
Stenløse-Ølstykke Rotary Klub 22/9-1972
Stoneless Boots, Linedansere
Støtteforening for Stenløse Boldklubs Ungdomsafdeling 1992-
Søsum Boldklub af 1909
Søsum Frostboks 1953-
Søsumbørnenes Juletræsfest 1911-
Søsum-Dilettanterne 1983-
Søsum-Veksø Boldklub (Stenløse Boldk.) 1911-
Søsum-Veksø Idrætsforening 1911
Thai Buddhistisk Forening 1990-
Ungdomsklubben Halkær, Stenløse 1/5-1978
Ungdomsklubben Linie 2, Stenløse 15/8-1971-1976
Ungdomsklubben Linien, Boelholm 1986-
Ungdomsklubben Liselund efter 1977
Ungdomsklubben Sandbjerg (Råhytten), Stenløse 1/4-1973
Ungdomsklubben Skibsted, Veksø 1/12-1980
Ungdomsklubben UK-Sandbjerg 3-4-1978
Vandværk, Ganløse Nord 1938-
VAT-85 (Veksø amatør teater) stiftet 5/12-1985
Veksø Antenneforening (ant. 1979) 1987
Veksø Borger- og Grundejerforening 1926
Veksø Borgerlaug stiftet 15/1-1987
Veksø Børnedyrskue 1970-
Veksø Fastelavnsklub stiftet 1910
Veksø Flauglaug (Veksø Borgerforening) 2004-
Veksø Idrætsforening 1990-
Veksø Idrætsforening af 1906
Veksø Sogne Borger- og Grundejerforening stiftet 10/6-1926
Venstre Vælgerforening 1917
Værebro Golfklub 16/3-2005
Ølstykke-Stenløse Husmoderforening 7/3-1925
Ølstykke-Stenløse Skakklub (se Stenløse Skakklub) 2003-
Østsjællands Harmonika Orkester 1983
Retur til overskrifter

 

Forretninger/Virksomheder
Adrian Børnemode, Stenløse Center 1/9-1978
Akvariecentret, Stenløse Center 1981-
Akvarier, Byvej 12, Stenløse 15/11-1978
Andelsbanken flytter til Stenløse Center 1974
Andelsbanken starter Stenløse Byvej/Fdr.sundsvej 1974
Andelsbanken, Stenløse 1960-
Bakkens Solcenter, Slagslunde 1987-
Bendixens Danseskole, Byvej 6, 1/9-1978
Bimmer Børnetøj til Stenløse 10/11-1972
Bimmer Børnetøj flytter til teapibygn. (Stenløse Center udvides) 1974
Bivognen (Brugskunst), Ganløse Starter 2/11-1974
Blue Shop åbner Stenløse Byvej/Tofteholmvej 6/12-1973
Bodegaen Halvlegen, Ganløse åbner 29/9-1973
Bourbon Street, diskotek, Stenløse 1989-
Boutique Nicoll, Stenløse Center 1/9-1978
Brd. Thygesen, entreprenør, Toppevad 9/5-1966
Brugsen i Stenløse åbner 29/8-1974
Buresø Camping 1952-1979
Buus Optik, Stenløse Center 1/9-1978
Calpam depot, Kornvænget 3, Stenløse åbner 1974
Center Bouwl 1994-
Center Ost, Stenløse Center, 8/8-1978
Center Salon, frisør, Stenløse Center, 15/5-1976
Centerkiosken, Stenløse 1975-
Cita Tøj, Ganløse starter 1954
Cykelforretningen Jørgen Bendtsen, Damgårdsvej, Stenløse 4/11-1969
Danske Bank, Ganløse 1962 (ny afd. 1979)
Dinner Transportable, Stenløse 1/9-1976
Drugstore Cafeteria maj 1976
Ege Sko, Stenløse Center 1978
Ejendomsmægler Mogens Kruse, Byvej 29, Stenløse 14/3-1975
El-installatør, Per Brandt, Søsum 1986-
Ellegårds Transport flytter til Ølstykke 1971
Frisør Jette, Ganløse 1/12-1981-
Ganløse Blomster 1985-
Ganløse Brugsforening 3/2-1874
Ganløse Dækcenter 1983
Ganløse Farvehandel flytter til hj. af Vestergade
Ganløse Farvehandel genåbner 1973
Ganløse Farvehandel lukker 1974
Ganløse Grillbar udvider 1974
Ganløse Pølsebod (Grill) 1978
Ganløse Rutebil- og Lillebils Forretning 1933-
Ganløse Solcenter 1985-
Ganløse Teglværk 1944 – 1971
Ganløse Turist 1979
Grillbar i Bangsbo, Stenløse Byvej åbner 1973
Handelsbanken til Stenløse Center 25/3-1977
Hospal a/s Scandinavia, Stenløse 1/1-1977
Hudplejeklinik, Nordby, Ganløse 1982-
Høloftet, Søsum 1989-
In Store (Irma) 1986
Ingrids Blomster 12/12-1975
Irma, Stenløse 25/10-1975 til 1993
J. M. Farve-Tapet og Hobby, Stenløse Center åbner 1974
J.H.Byg, Ganløse 1987-
J.L.Consult, Slagslunde 1988-
Kalkgårdens traktørsted, Ganløse 1927-
Klinikken for Fysiotapi, Stenløse Center 18G-H 1/6-1975
Knardrup Bryggeri 1916-(senere mejeri)
Kronebank, Stenløse -1985
Kunsthandlen, Byvej 34, 1/4-1978
Landmandsbanken startet 11/12-1907
Landmandsbanken ændres til Den Danske Bank 1976
Lindbergs Ejendomskontor, Emmavej 10, startet 1/11-1971
Lindbergs Ejendomskontor, Ganløse 28/5-1976
Lokalbanken, Stenløse 2000-
Lux Marketing, Ganløse 1987-
Lægehuset, Stenløse åbnes 10/4-1972
Meadox Surgimed, Stenløse 1986-
Mouritsens Mode 1/3-1968 (til Centeret 1972)
Møbelgården, Østergade 22, Ganløse 1983-
NESA, Dam Holmen 1986-
Nillers Grill, Ganløse 1984-
Nordsjællands Serviceudl. 1960-
P.M. Tryk 20/8-1968
Pers Herremagasin 1981-
Provinsbanken, Stenløse Center 13/11-1978
Pølsevognen v. H.P.Hansensven, Stenløse åbner 19/6-1972
Restauration Veksø (v. stationen matr. 6h) 1900 til ca. 1912
Revisionsfirma Birgit og Niels Juul-Hansen, Slagslunde 1/1-1976
SDS Ganløse 1906-
Shop-Fix a/s, starter 1/4-1974 på Frydensbjergvej, Stenløse
Slagslunde Brødudsalg lukker 1978
Slagslunde købmandsforretning 1964 -2000
Snurretoppen Legetøj 4/3-1976 (til Stenløse Center 14/7-1978)
Stangmasken, Stenløse Center 30/1-1975
Stenløse Andelsvaskeri, Carlsbergvej ca.1948-1960
Stenløse Apotek (filial) 1980
Stenløse Apotek 1984-
Stenløse Biograf 1959 –
Stenløse Bodega åbner 10/6-1972
Stenløse Boghandel åbner 5/7-1973
Stenløse Center 3 starter 1972
Stenløse Dinner Transportable 1/9-1976
Stenløse Dyreklinik 1983-
Stenløse Isenkram 1975-
Stenløse Kalkværk 1908 – 1920
Stenløse Maskinfabrik 1945-
Stenløse Sko lukker 1978
Stenløse Sport (starter 17/6-1976)
Stenløse Taxi flytter til Stenløse Byvej 30 i 1973
Stenløse Taxi oprettes 9/2-1972
Stenløse Øre- næse- og halsklinik 1979-
Stofkælderen, Højstedgårdsvej 19, Slagslunde
Støvkirugen, Slagslunde 5/11-1985
Superland (Kbm.), Stenløse 1967-1983
Svalegangen, frisør, Stenløse Center 18,1. 1/7-1975
Syskrinet, Stenløse starter 20/10-1973 (LA)(17/6-1976 i Centeret)
Søsum Brugsforening 22/11-1908 – nedlagt 1983
Søsum Købmandsforretning 1925-1945, nedlagt 1970
Søsum Købmandsgård 1983-
Søsum Teglværk (1924-1970) nedrevet 1984
Toppevad Erhvervshus 1988
Toppevad Motor åbner i Toppevad 1974
Trica, Ganløse 1909-
Tømrer Isengreen, Ganløse 1983-
Udinegårdens Camping 1968-
Unika Skilte, Søsum 1978
Varta Batteri, Dam Holme 1986-
Vask og Rens, Ganløse 5/11-1950
Veksø Handelsstation -2000
Veksø Minimarked 1976-
Veksølund Kunstudstilling 1978-
Venbos ældreboliger, Bakkevej 2002
Wienerbageriet, Stenløse (Starter i Centeret 17/6-1976)
Zoneterapi, Ole Olsen, Slagslunde 20/3 -1985
Retur til overskrifter

 

Kirker/præstegårde
Ganløse Kirkegård, fælles urnegrav oprettet 1972
Ganløse Kirkes nye orgel 1978
Kirkebøger på edb i Stenløse 2002
Knardrup Kloster 1326-ca.1536
Skulptur, Stenløse Kirkegård 1994
Slagslunde Kirkehus 1988-
Slagslunde Kirke restaureret 1972
Slagslunde kirkes nye altertavle 1977
Stenløse Assistenskirkegård 1883
Stenløse gl. Præstegård nedrevet 1923
Stenløse Kapel 1916
Stenløse Kirkegård udvidet 1938 (Rytterskolen)
Stenløse Kirkegård udvidet 20/10-1968 (Præstegårdshaven)
Stenløse ny kirkegård (m. urnegrave) 1981
Stenløse Ny kirkegård, S. for kirken 1975
Stenløse ny Præstegård 1923
Stenløse Sognegård 1981/82
Veksø Kapel ca. 1922
Veksø Præstegård (tidl. Anneksgården) 1980-
Veksø Sognegård ny tilbygning 2003
Retur til overskrifter

 

Mejerier
Ganløse (Damvad) 1890-1967
Knardrup Mejeri eft. 1916 (privat matr.8d)
Stenløse Mejeri, Bastbro 3/10-1890 til 1958 (udbygget 1931)(nedrevet 1981/82)
Veksø (matr.8p) 1913
Retur til overskrifter

 

Mindesmærker, skulpturer
Genforeningssten, Knardrup, 1920
Genforeningssten, Slagslunde, 1920
Genforeningssten, Veksø, 1920
Grundlovstenen, Ganløse 1878
Kvindeegen, Veksø 1915
Mindesten, Bjællekær, Søsum, 1928
Mindesten, N.J.Collerup-Sørensen, Egemose centret, Ganløse, 1931
Mindesten, Ole Andersen, skovbeplantning Buresø, ca.1890
Mindesten, Veksøhjelmene, 1992
Mindesten, Veksø Vandværk, 2003
Skulptur, Stenløse Kirkegård 1994
Skulpturen Abstrakt, Midtertorvet, Stenløse 1983
Skulpturen Livshjulet, Centertorvet Stenløse 2001
Skulpturen Natteravnen, Stenløse Rådhus, 1979
Skulpturen Siddende Kvinde, Stenløse Rådhus 13/7-1979
Skulpturen Søløverne, Søløvetorvet Stenløse 1983
Skulpturen To Søstre, Søstertorvet, Stenløse 1981
Skulpturen Tre-E, Rådhustorvet, Stenløse, 2005
Retur til overskrifter

 

Møller
Bauneholm, Stenløse 1888/90-1919
Ganløse Mølle 1863-1907 (brændt) 1907
Knardrup Vandmølle ca. 1403-1803
Knardrup Vindmølle 1803-1918 (brændt)
Slagslunde ca. 1932-1936
Stenlille Mølle
Stenløse Mølle 1861-1968 (brændt)
Søsum (Pilehøj) brændt 1919
Veksø Bromølle (vandmølle v. Snydebro) til ca. 1720
Veksø Mølle 1879-1915(brændt) 1915
Retur til overskrifter

 

Postvæsenet
Ganløse Posthus -2004
Postnummerskift i Ganløse 8/5-1989
Stenløse Posthus til Centret 1/11-1969 (1989)(2001)
Veksø Posthus til Hydrotank 1993-96
Retur til overskrifter

 

Skoler
AOF Daghøjskole i Ølstykke 22/10-1984
Ganløse Centralskole 1943(1962)(1967)(1972) , Bygaden 1, matr. 47l, 41g.
Ganløse Forskole, 1919 – 1943, Pilehuset
Ganløse Friskole, Ca.1880 – eksist. kun få år., Oprettet af religiøs vækkelse, lå mell. Brudehøjene, matr.14e
Ganløse første skole, -1722, Hus ved kirkemuren
Ganløse Nyvang Skole, 1901 – 1952, Skovvangs Alle 1, matr.30b.
Ganløse Pogeskole, 1912 – 1919, Måløvvej 15, matr. 14g.
Ganløse Rytterskole, 1722 – 1943, Østergade 1, matr. 1a.
Ganløse Skole, 1923-1943. Bygaden 1, matr. 47l, 41g
Knardrup 1. Skole, – 1906, Knardrup Bygade 33, matr 36b.
Knardrup 2. Skole, 1906 – 1943, Knardrup Bygade 28, matr 9b.
Slagslunde Forskole v.Sognef.gd., 1924 – 1939, Ved Gadekæret 3, matr.19f.
Slagslunde Forskole, Bygaden 24, 1939 – 1972, Bygaden 24, matr. 15d.
Slagslunde Rytterskole, 1722 – 1955, Ved Gadekæret 1, matr. 7a.
Slagslunde Skole (terapibygninger 1974), 1976 (1994) , Blomstervej 19, matr. 9bx.
Stenlille Skole, 1901 – 1937, Stenlillevej 83, matr.7g.
Stenløse Amtsgymnasium, 13/8-1979 til 1981 Præstegårdsskolen. 10/8-1981, Gymnasievej 1, matr 07fv.
Stenløse Arbejderskole, Maglehøj, 1978 – 1994, Matr. 07f.
Stenløse Centralskole 30/3-1937 (1959, 67, 69) – 1972 Skolevej 10, matr.28ba, 6ku, 6ks.
Stenløse Familieskole, Kernen, 1992-1994, Ved børnehaven Boelholm. 1994- Skolevej 10B, matr. 28ba.
Stenløse Forskole, 1912 – 1972, Stenløse Byvej, matr.65.
Stenløse Lærkeskolen, 1991 (2001) – , Præstegårdsvej 30, matr. 1cc.
Stenløse Privatskole, 13/8-1979, Damenge, Stenløse. 1984 Damholme 5, matr. 25aa.
Stenløse Præstegårdsskolen, 2/8-1972 (1974) – 1991, Præstegårdsvej 30, matr. 1ccStenløse Rytterskole, 1721 – 1937, Stenløse Byvej, matr 79.
Stenløse Sandbjergskolen, 1972 – 1991, Skolevej 10, matr.28ba, 6ku, 6ks.
Søsum Forskole, 1923 – 1972, Toppevadvej 7, matr. 10e.
Søsum Pogeskole, (før 1899) – 1923, Madam Anes Vej, matr. 62b
Søsum Rytterskole, 1722 – 1938, Søsum Bygade 2, matr. 1b.
Veksø Ekstraskole, – ca.1800, Nord for Brønstedgård, mellem gården og bygaden.(matr.7h?)
Veksø Forskole, Kirkestræde, 1800 – 1973, Kirkestræde 9, matr.2a.
Veksø nye Skole, (Startede som SFO). 1991 (1994-1995-1996), Hovevej 8-12, matr. 6eø.
Veksø, Rolandsgård, Ca. 1930 – 1937, For mindre årgange (12 børn). Matr. 08a.
Retur til overskrifter

 

Sygekasser
Ganløse Begravelses Forening -1959 Ganløse Sygekasse stiftet 1857 – 1970 herefter Stenløse Sygekasse
Slagslunde-Ganløse Sygeplejeforening 3/2-1893
Stenløse Syge- og Begravelseskasse 1867 til 1969
Stenløse Sygekasse 1867-1970
Stenløse Sygekasse 24/3-1970 til 1/4-1973
Stenløse-Ganløse Sygekasse 1858-1970
Stenløse-Veksø Sygekasse 1871-1970
Stenløse-Veksø Sygekasse til Byvej 42, 1969
Stenløse-Veksø Sygeplejeforening 1907
Søsum Bys Sygehjælpeforening stiftet 1/1-1871 (anerkendt 1900)
Retur til overskrifter

 

Telefon
Ganløse Central 1897 (automatisk 1968)
Stenløse Telefoncentral automatisk 1969
Søsum Central 1905- 195x)
Retur til overskrifter

 

Transport
Buslinie 484 (Buresø-Stenløse) 4/6-1986
Frederikssundsbanen standser i Stenløse 1882
Frederikssundsbanen starter 1879 (standser i Veksø)
Ganløse-Måløvs første rutebil 21/10-1921
S-Banen dobbeltspor t. Stenløse 2002
S-Banen dobbeltspor t. Veksø 2000
S-Banen, 27/5-1989
Stenløse Station bygger 1909
Togulykke 9/9-1983
Retur til overskrifter

 

Udbygninger af parracelhuskvarterer
Birkelunden, Birkevej (rækkehuse) 1970/1971
Boelholm, Stenløse (1.etape) 1/6-1976
Boelholm, Stenløse (2.etape) 1978
Bondegården, Tværstræde 15-22, Slagslunde 1978
Brøndsted, Veksø 1986
Damvej, Stenløse 1952-1955
Degnebakken, Stenløse 1971/1972
Dyrehavegård, Ganløse 1968
Fortehusene, Ganløse, Farumvej 4a-j 1991-1992
Garbogård Allé, Stenløse 1969
Garbogård SV 1970-1971
Gartnervænget, Stenløse ca. 1950
Halkær, Stenløse 1968
Halkærgård, Drosselvej 4-22 (1988-1989)
Havrevænget 13-47 (ulige), Stenløse 2000
Hesselholm, Veksø 1979-1983
Humlehavegård, Slagslunde 1976-
Højdevej, Stenløse 1952-55
Katholm, Veksø 1979-1983
Kelsted, Veksø ca. 1985
Kelstedgård, Veksø, Smedestræde 1a-f (1989)
Kornvænget 35 & 37 samt 38-60 (lige nr.), Stenløse, 2000
Korshøj, Veksø (1984-1989
Lillestræde, Ganløse 1983/84
Møbjerg, Stenløse 1965
Møllehøj, Ganløse, Lillestræde 1984
Parkeringsbuen (Carlsbergvej/Stationspladsen) 1976
Parkeringsbuen (Toftegårdsvej/Præstegårdsvej) 1983
Parkeringsbuen (Tofteholmsvej/Carlsbergvej) 1983
Præstegårdsvej v. kirken 1983
Rosenvænget, -høj,- haven, Stenløse 1969
Sandbjergvej, Stenløse 1952-1955
Skibsted, Veksø 1982
Stationsvej (Tofteholmsvej/Præstegårdsvej) 1972
Stenlillevej syd, Stenløse 1952-1955
Stenløsebo (Arbejderbo) 1946-1947
Teglsværksparken 3-53, Ganløse 1993
Veksølund, Korshøj 302-546 (1987)
Venbos ældreboliger, Bakkevej 2002
Vestervang, Stenløse 1954-1955
Retur til overskrifter

 

Vandværker
Burresø Vandværk
FDF/FPF vandværk
Ganløse Bund Vandværk
Ganløse Nordre Vandværk, 1963 –
Ganløse Søndre Vandværk, 1961, Ganløseparken 70 (matr. 15cd)
Ganløse Vandværk I/S, 1938 – 1963
Ganløse Vandværk, 26/12.1908 –
Knardrup Vandværk
Slagslunde Vandværk
Stenlien, Frederikssundsvej (16e,Veksø), 1990, Stiftet 25/11-1988, Fælles for Veksø/Stenløse
Stenløse Vandværk, 23/10-1936, Byvej 21 (matr. 30p), 1962/63 (1967), Smedebakken 4 (matr 58f)
Søsum Vandværk
Veksø Vandværk I/S, Vandtårnet 6, matr. 9b, 15/7.1903 – 1990, Udvidet 1978, Sammenkoblet m. Stenløse 1981
Retur til overskrifter

 

Veje/broer/pladser
Bastbrovej 1982
Buresø, Badebro 1946-
Carl Olsensvej, Veksø, erstattes med Slotsgyden ca.1990
Cykelsti Stenløse/Veksø langs banen 1993
Cykelsti Søsum/Ganløse 2000
Cykelsti Søsum/Stenløse aug.1976
Damagre, Stenløse 1971
Damgårdsvej forlænges til Præstegårdsvej 2000
Damvadvej, tidl. Søsumvej, 1969
Fodgængertunnel u. Frederikssundsvej (Hellemosen) 1968 (i brug 1975)
Frederikssundsvej Stenløse/Ølstykke 4-sporet 1976
Frederikssundsvej udv. v. Bastbro 1965
Frederikssundsvej Veksø/Stenløse ny 22/8-1977
Fægyden gl. navn for Klokkekildevej
Ganløse Motorbane (Nellesø/Hesselgåtrden) 1934
Genbrugspladsen (ny) indviet 9/4-1990
Hesselvej, Slagslunde åbn. 1970
Idrætsanlæg v. Baneringen 1976/1977 (indviet 1982)
Idrætsanlæg v. Damgården 1953 (indviet 1955)
Jernbanebro v. Hyrdeleddet 1973
Jernbanebro v. Krogholmvej 1989 (2000)
Jernbanebro v. Tofteholmsvej spærret f. biler 1973
Kapelvej erstattet af Præstegårdsvej 1983
Kildesøen, Slagslunde indvies 20/6-2001
Kloakering i Stenløse 1929
Kloakering i Veksø 1939
Knardrup omfartsvej ca. 1976
Knud Bro Allé, Stenløse 1986
Kondibanen, Stenløse juni 1978
Krogholmvej, Stenløse tidl. Ny Møllevej åbn. 1970
Langåsen fredet 2000
Lavåsen ændret til Langåsen 1981
Legeplads, Stenlille Skole 2001
Lyskurven Fdr.sundsvej/Søsumvej aug. 1966
Lyskurven Krogholmvej/Bauneholmvej start uge 14-1978
Ny Møllevej, Stenløse omdøbt til Krogholmvej åbn 1970
Nældesøen fredet 2000
Parkeringsbuen Tofteholmsvej/Præstagårdsvej 1983
Parkeringsplads mellem Lægehus og Rådhus 2001
Parkeringsplads v. biograf 1970
Parkeringsplads v. H.P.Hansensvej/jernbanen 2001
Præstegårdsvejs forlængelse v. kirken 1983
Rundkørsel på Krogholmvej 1989
Rundkørsel på Måløvvej 1998
Skovkrogen, Stenløse tidl. Skovvej
Skovvej, Stenløse omdøbt til Skovkrogen
Slagslunde-Ganløsestien 1972
Smedebakken 1972
Stenløse Gågade 1975
Sti om Skovly, Ganløse 1989
Søsumvej, Ganløse til Damvadsvej 1969
Tofteholmsbroen (over jernbanen) spærret for biler 1973
Tofteholmsvej fra Byvej-Damgårdsvej 1972
Tofteholmsvej fra Parkeringsbuen-Smedebakken nedlagt 2000
Udinevej (tidl. Hen Over Mørket) opstår 1966
Veksø omfartsvej I 1931
Veksø omfartsvej II 1977
Retur til overskrifter