Matrikel mm

Matrikel-, jordebøger m.m.

Arkivet råder over 2 matrikelbøger (kopier) fra Stenløse by og sogn udskrevet omkring 1845 til 1850 (arkivnr. 1973/3-564a+b).

Se register for matrikelbøgerne sorteret i navneorden
Se register for matrikelbøgerne sorteret i matrikelorden

Se også Gård- og husnavne sorteret alfabetisk og med matrikelnummer.
Se også Realregistre
Erik Pedersen, Frederiksværk har samlet oplysninger fra jordebøger, fæsteprotokoller og realregistre for Stenløse by, Søsum, Stenlille og Veksø. Hermed kan man bl.a. følge gårde fra gård- til matrikelnumre (arkivnr. 2001/93).
Det er blevet til følgende oversigter
(alle nedenstående links åbner som PDF-fil i nyt browser-faneblad) :

Københavns Amts fæsteprotokol, Stenlille, 1696-1717.
Frederiksborg Rytterdistrikt Jordebogsregnskab, Stenlille, 1717-1796.
Frederiksborg Amts Jordebog, Stenlille,1796-ca.1835.
Realregister, Stenlille, 1850-1880.
Samlet fra Stenlille 1696-1880
Husmænd i Stenlille 1752-1788
Gårdmænd i Stenlille 1717-1796

Fdr.borg Amts Jordebog, gårde og huse i Veksø, 1796-ca.1835.
Gårdejere i Veksø, 1611-ca.1839.
Gårdmænd i Veksø 1717-1796
Husmænd i Veksø 1752 – 1788.
Matrikel ejere 1840, Veksø.

Gårdmænd i Stenløse 1717-1790
Husmænd i Stenløse, 1752-1788.
Fdr.borg Amts jordebog, gårde og huse i Stenløse, 1796-1835.

Register til Københavns amts Fæsteprotokol, Søsum ca. 1690 – 1715
Jordebogsafskrift, Søsum, 1717-1796.