Søg i arkivets samlinger

Søg i arkivets samlinger

Om søgesiden

Denne søgeside er fremkommet ved, at Stenløse Lokalarkiv har registreret sine samlinger og materiale i programmet Basis og eksporteret den offentlige del af registreringerne til deres webserver. Du kan læse mere om Basis på adressen www.habilis.dk/basis.html.

Udskriv denne side ved at højreklikke et sted på siden og vælg “Udskriv…”

Søgning

  1. Skriv søgeordet i rubrikken “Fritekstsøgning” og klik på “Søg”. Læs mere om søgeord i det efterfølgende.
  2. I venstre skærmside vises derefter samlinger, hvor søgeordet findes.
  3. Klik på en samling. I højre skærmside vises arkivnumre, hvor søgeordet i den valgte samling forefindes.
  4. Klik på et arkivnummer og den tilknyttede tekst vises.
  5. Hvis der er tilknyttet et billede, kan det forstørres ved at klikke på det. Lukkes igen ved klik på rødt felt med x øverst th.
  6. Nederst i teksten ses en eller flere linier med Kategori:Tal kombinationen der kan også bruges som søgeord.

Fritekstsøgning

Det søgekriterium du skriver her, kan findes overalt i samlingerne eller materialet.

Hvis du blot skriver et ord, ledes efter alle forekomster af ordet, uanset hvad der står foran og bagefter det. ‘metal’ finder således både ‘letmetal’ og ‘Metallica’ – der skelnes aldrig mellem store og små bogstaver.

Hvis du skriver to eller flere ord efter hinanden, opfattes det som flere søgekriterier, der alle skal opfyldes. Hvis du ønsker ordene forstået som en sammenhængende tekst, skal du omslutte dem med anførselstegn. Hvis det er nok, at et af de to søgekriterier opfyldes, skal du skrive or mellem dem (og husk at skrive et mellemrum før og efter or).

Hvis et ord eller en sammenhængende tekst ikke må forekomme, skal du skrive not foran kriteriet (og husk at skrive et mellemrum før og efter not).

Særlige søgekoder

Understregning: “r_p” finder alle kombinationer med et eller andet bogstav på den plads, hvor understregningstegnet står, dvs både Rip, Rap og Rup foruden trop og krop osv.

Kantede parenteser: Hvis du i stedet for et enkelt bogstav skriver flere bogstaver i en kantet parentes, søges der efter alle ord som indeholder et af de angivne bogstaver på denne plads. “r[ia]p” finder således Rip og Rap, men ikke Rup og krop – eller et mere realistisk eksempel: “Ja[ck]obsen” finder både Jacobsen og Jakobsen.

Udråbstegn: Hvis du i de kantede parenteser skriver et udråbstegn og et eller flere bogstaver, ledes der efter ord som ikke indeholder de nævnte bogstaver på denne plads. “Hol[!t]e” finder således Holger og Holmes, men ikke Holte.

Specielt for Stenløse Lokalarkiv

Afmærkningen ved “Kun poster med billeder” og “Kun primært materiale” har ingen betydning på denne database.

Arkivet anvender ofte matrikelnumre i stedet for adresser, f.eks. Veksø 06a, Ganløse 14 osv. Følgende stedbetegnelser (ejerlav) anvendes: Ganløse, Knardrup, Slagslunde, Stenlille, Søsum, Stenløse, Veksø.

TEKNIK
“Folder” på søgesiden
Hvis det øverste af søgesiden “folder” (hvor bl.a. knappen Søg er dækket), skyldes det, at opsætningen ikke kan vises på en skærm, der er opsat med 120dpi.
Du kan ændre din skærmopsætning ved at vælge – Kontrolpanelet, Skærm, fanebladet Indstillinger og her Avanceret med fanebladet Generelt. Midt på billedet vælges (nedadgående pil i højre side) DPI-indstilling til “Normal størrelse (96DPI)”. Efter at have klikket på OK – Anvend – Ja og Luk vælges Ja til at genstarte computeren.

JavaScript

En stor del af funktionaliteten på søgesiden er lavet med JavaScript, så det skal være slået til i browserens indstillinger, for at siden fungerer efter hensigten. Det gælder blandt andet:

  • Tilpasning af siden til skærmstørrelsen.
  • Fremvisningen af søgeresultaterne, som henter alle resultater fra serveren, men kun i overskriftsform, hvorpå man selv skal klikke på de dele, man ønsker flere oplysninger om. Håbet er, at det giver en behageligere søgning end at skulle klikke igen for hver 10 eller 50 poster og så straks få dem vist komplet.
  • Hver ny søgning placeres på et nyt faneblad, så man frit kan vende tilbage til en tidligere søgning. Fanebladene kan også lukkes igen med et tryk på det lille x i øverste højre hjørne. Benyt derfor ikke browserens Fremad- og Tilbage-knapper, når det drejer sig at komme til tidligere udførte søgninger – de virker ikke.
  • Udskriftvenlige udgaver af søgeresultaterne – her er det desuden nødvendigt at slå blokering af popup-vinduer fra, for den udskriftsvenlige version vises i et nyt vindue. Det samme gælder de store udgaver af billedmaterialet, når museet eller arkivet har givet lov til at vise dem frem.