Brandprotokol

Brand- og Vurderingsprotokoller

På arkivet forefindes 4 protokoller med titlen:
Vurderingsprotokol i Sjællands Brandforsikring for mindre Landbygninger for Frederiksborg Amts 8. Distrikt

2 Protokollerne (arkivnr. 1976-16) fra 1890 – 1898 og 1898 – 1911 som dækker
Stenløse by og Stenlille samt 2 matrikler fra Søsum.
Se register sorteret efter Ejerlaug/matrikel
Se register sorteret efter Efternavn/fornavn

2 Protokoller (arkivnr. 1973-8/565a og b) fra 1890 – 1918 som dækker
Søsum samt 2 matrikler fra Ganløse og 6 fra Veksø
Se register sorteret efter Ejerlaug/matrikel
Se register sorteret efter Efternavn/fornavn

For hver matrikelnummer forefindes ejerens navn, oplysninger om bygningerne:

samt et grundrids af bygningernes placering: