Udgivelser

Lokalarkivet udgiver bøger / skrifter i såvel trykt skrift som digitale udgivelser (pdf og epub).
På nuværende tidspunkt i alt syv. Se oversigten herunder.
Vejledning til brug af epub-formatet.

Der vil løbende blive tilføjet nye udgivelser – primært i digital form, så publikationerne umiddelbart kan downloades til pc, tablet eller telefon.

Skillingsviser 1850 – 1900

Gennem arkivstudier i Stenløse Arkiv har tilrettelæggeren Nils Erik Andersen formidlet detaljer og synsvinkler på lokalhistorien i Egedal. Her er det fundet af et gammelt bånd med fire skillingsviser sunget af Peter Svendsen, Ganløse Mørke, (1881 – 1973).

Svendsen indtalte beretninger og sang skillingsviser på bånd til Stenløse Lokalarkiv i 1969. Materialet blev i 2012 oprindeligt tilrettelagt som en cd, der blev udgivet af Egedal Arkiver og Museum og Stenløse Lokalarkiv. Nedenstående PDF indeholder teksterne til de fire skillingsviser, som synges på et ikke altid letforståeligt nordsjællandsk. Den indeholder desuden introduktion, illustrationer, forklarende noter om viserne samt coverteksten fra den oprindelige cd-udgave. I PDF-filen er der links til de fire lydfiler.

PDF-filen åbner i et nyt faneblad.

Download følgeteksten som PDF (12 s.) med links til de fire skillingsviser.

PDF (3 s.) til print. Indeholder viseteksterne (følg teksten mens du lytter).

Direkte links til de fire viser:

Mordet i BadstrupDen unge SømandDe norske LodserFruen fra Kjøge


Ganløse i 1700-tallet – en fortælling af Poul Hesbjerg

Poul Hesbjerg var – ud over at være lærer i Ganløse – også en lokalhistorisk samler og fortæller.
Mange lokale har oplevet hans foredrag og fortællinger. Han havde så meget at fortælle, at tiden ofte blev for knap – fortællingen for lang. Han vidste det godt selv. I forordet skriver han bl.a.:

Hvorfor vil jeg denne gang forsøge at fortælle om Ganløse i 1700-tallet? Efter at have samlet, hvad jeg mener, der findes af lokalhistorisk stof, uden at dykke dybt ned i originaldokumenter og dyrke kildestudier i væsentlig udstrækning, har jeg i forskellige anledninger holdt en række foredrag om Ganløse.
Mit problem har været, at jeg altid har haft for meget stof – eller jeg har talt for langsomt og dræbende kedeligt – til at jeg nåede det inden for de par timer, folk normalt gider høre på det.
Så nu skrev han i denne bog: Jeg har besluttet at forsøge at begynde omkring 1700 og slutte ved næste århundredskifte.

Bogen er kun tekst – altså ingen illustrationer. Mange af de henvisninger, som han har, vil kunne findes på Stenløse Lokalarkiv.
Læs den og oplev den som en fortælling, som Poul Hesbjerg kunne have ønsket sig mundtligt at formidle.

Download bogen som PDF-fil

Download bogen som EPUB-bog


KONGELIG FÆSTEBONDE I GANLØSE 1670-1800

“Kongelig Fæstebonde i Ganløse 1670—1800” er skrevet og tilrettelagt af Inger Margrethe Rastad og blev udgivet i 1973.
Hun skrev i sit forord til bogen bl.a.: “Hele mit liv har jeg levet som bonde blandt bønder i Nordsjælland, kun afbrudt af studieår ved Københavns universitet og Landbohøjskolen.
Jeg har hele tiden ønsket at fortælle den danske bondes historie set fra bondens side og med bondens øjne. Derfor er jeg gået direkte til de kilder, jeg har kunnet finde på Rigsarkiv, Landsarkiv for Sjælland og Matrikelsarkiv.
Jeg har valgt Ganløse som den del af Nordsjælland jeg kender bedst, her har jeg tilbragt de sidste 36 år.
Tak for god hjælp skylder jeg først og fremmest min mand Hans Cornelius Rastad.
Bogen kunne i 70’erne købes hos forfatteren: Rastad, Ganløse, 2760 Maaløv, samt hos bageren i Ganløse.
Denne digitale udgave er tilrettelagt 2017 af Leif Petersen for Stenløse lokalarkiv.
Opsætningen (kapiteloverskrifter, tekst og illustrationer) er identisk med bogudgaven fra 1973, men sidetallene er ikke sammenlignelige.

Download bogen som PDF-fil

Download bogen som EPUB-bog


Ole Pedersen, drabsmand der endte sine dage på Fattiggården i Ganløse:

Vi havde lokalt i sidste halvdel af 1800-tallet en fattiggård i Ganløse hvor der, da der var flest beboere, var omkring 120 fattiglemmer.
Et af disse fattiglemmer var Ole Pedersen, 1802 – 1888, der opholdt sig på fattiggården i sine sidste leveår i 1880´erne. Han var dømt for drab på naboen og havde afsonet sin ugerning med 24 år i fængsel.
Hæftet kan ses på Stenløse Lokalarkiv. Redigeret af Hugo Odgaard

Hent hæftet som PDF-fil

Download hæftet som EPUB-bog


Sygekasser m.v. på egnen omkring Stenløse og Ganløse 1857 – 1973

Denne bog belyser sygekassernes aktiviteter på egnen omkring Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø i perioden 1857 – 1973.
Kildematerialet er dokumenter, protokoller, regnskabsbøger og medlemslister m.m. skabt i sygekasserne og efterfølgende afleveret til det lokale arkiv. Noget af materialet er i forbindelse med nedlæggelsen af sygekasserne i 1973 afleveret videre til Rigsarkivet.
Det materiale der i dag udgør summen og er kilde til denne bog er indsamlet eller afleveret over mange år og findes i arkivets mange kasser. Det har været en større opgave at etablere en struk­tur på materialet så en sammenhæng er blevet skabt.
Det er redaktørens anbefaling at denne bog læses i mindre sekvenser og derved giver læseren mulighed for at udvælge enkelte afsnit til egen tolkning af tid og omstændigheder.
Den­ne bog er ikke trykt på papir, men du kan hente den gratis som PDF-fil (32Mb) og gemme den på din computer, eBogslæser, tablet eller smartphone.
Redigeret af Hugo Odgaard (ISBN 9788799676712)

Hent bogen som PDF-fil

Hent bogen som EPUB-bog


Den fremmede kirkeklokke i Veksø Kirke

Det har længe været kendt, at den ene af Veksø Kirkes to klokker ikke er støbt i Danmark. Den er kendt som Øsel-klokken, fordi den nok stammede fra den gamle danske besiddelse Øseløen Saremaa i Estland.
Men gåden om dens oprindelse er ikke blevet løst. Og hvornår og hvordan endte klokken i Veksø? Denne lokalhistoriske udgivelse giver en grundig og troværdig redegørelse for klokkens lange rejse i ufredstider.
Nils Erik Andersen ville finde svar på dette mysterium og lagde klokkens støbemester-mærke på internettet – og en storslået fortælling tog sin begyndelse.
Med denne udgivelse har internettet vist sig som en væsentlig mulighed for at erhverve ny lokalhistorisk viden. Uden dette værktøj var mysteriet om Øsel-klokkens oprindelse og sandsynlige rejse over Østersøen nok ikke blevet løst.
Jens Jørgen Nygaard
Bogen kan bl.a. købes på Stenløse Lokalarkiv og Kirkekontoret i Stenløse (50 kr.).

 


Besættelsestiden 1940–45 på egnen omkring Slagslunde–Ganløse og Stenløse–Veksø

Lærer Hansen, Nyvang og Bjarne Nørskov, Ganløse. 1945. Arkivnr. 1987-137

 

Formålet med denne bog er at belyse hverdagen i tiden 1940-1945 på egnen omkring Slagslunde-Ganløse og Stenløse-Veksø.

Kildematerialet er en række interviews og nedskrevne eller indtalte erindringer af borgere, som har boet her under krigen. Interviewene er gennemført af og opbevares på lokalarkivet.
Det er dette materiale der danner grundlaget for denne bog. Det der fortælles om perioden, er det som det huskes mange år, ofte 50-60 år, efter at det faktisk skete. Vi ved at hukommelsen er en påvirkelig evne, noget husker vi rigtig godt og andet lidt mere sløret, nogen gange bliver vores hukommelse også påvirket af noget vi senere erfarer.

Denne bog er ikke trykt på papir, men du kan hente den gratis som PDF-fil (18Mb) eller som eBog i EPUB-format (12Mb) og gemme og læse den på din computer, eBogslæser, tablet eller smartphone. Redigeret af Hugo Odgaard, 2. udgave, juni 2013 (ISBN 978-87-996767-0-5)

Hent bogen som PDF-fil

Hent bogen som EPUB-bog

 

X