Stednavne

Offentliggørelsen af denne liste med sted- gård- og husnavne i arkivets dækningsområde er et forsøg på at gøre arkivets lister så optimale som muligt. Mange navne stammer fra 1700-tallet, så stavemåden kan være anderledes i dag. Flere steder eksisterer måske heller ikke i dag.
Det er vort håb, at læserne kan bidrage med evt. rettelser eller nye navne.
Kontakt os venligst via e-mail eller arkivets telf. 48 18 03 53

Yderlige oplysninger kan evt. findes i Egedal Leksikon eller arkivets database Arkiv.dk

Overskrifter  

Landområder
Vådområder
Gård el. husnavn – sted – matrikelnr.
Historiske og forhistoriske mindesmærker


Landområder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Allekjærs Krog, NV i Søsum sogn, matr.23a
Asserhøj SØ f. Ganløse (matr.13a)
Bastbjerg, Ganløse matr.60, N f. Ganløse
Baunehøj, Mellem Rolandsgd. og Ny Rolandsgd., Veksø
Brandbjerg NØ f. Veksø
Broskov
Broskov Bakke, Ganløse matr 20a, N f. Ganløse
Brudehøje, SØ f. Ganløse (matr.14e)
Buresø
Brunhøj, v. Brunhøjvej, Søsum, matr. 23 mod SV
Bundsbro, Bundsvej v. Kirkeværløse
Damvad, Søsum v. Damvad Å, matr. 20
Damvad Bro, Damvadvej, Ganløse
De Højrøde Bakker, S f. Ganløse Eged
Egebjergs Bakke, Søsum, matr 12n (v. Lindenbjerg SV)
Egholmsbroen, Skovvangsvej v. Toppevad, Søsum matr.19k
Eisaversbakke mellem Vaselund og Løje Sø
Engbjerg, N f. Veksø
Favrbjerg, Ganløse Orned
Finevad, mellem Damvad Bro og Toppevad, Søsum, matr. 20a
Firhøj, NØ f. Bjellekær, Søsum, matr. 18a
Fiskeholm, SØ f. Stenløse
Froesbjerg SØ del af Søsum
Ganløse
Ganløse Bund
Ganløse Ege
Ganløse Forte
Ganløse Mørke
Ganløse Ore
Gassekrog, syd f. Toppevad, Søsum, matr. 2g.
Gauleengen, S f. Søsum Toppevad, Søsum matr.16a
Gedderyg, vest for Hestehavegård v. Damvad Å, Søsum, matr 20a
Gedevase Bro, Farumvej v. Farum
Gedevase, Farumvej v. Farum
Guldbjerg, Slagslunde matr.10l
Gåsebæksengen, V f. Søsum By omkring matr. 11b
Hessel, mellem Slagslunde/Ganløse
Hestetang Mølle, Øvre- og Nedre- ved Hestetang Å (Mølleåen)
Humlebakkerne. NØ f. Veksø
Humlehøj, Ganløse Orned
Hundehavsbakkerne NØ f. Veksø
Hundshøj, Lyngevej N f. Ganløse
Høkrøde Bakker, v. Ganløse Egede, Hesselsvinget
Jydekrogen, Søsum
Kapel Eng, øst f. Søsum By, syd for Søbjerggård, matr. 10a
Kirkevang, Slagslunde
Kirkevang, Søsum
Klevad, N f. Nyvang Skov
Klodskovvang, Slagslunde
Klokkekilde Bakker, N f. Slagslunde
Knardrup
Knardrup Galgebakke, Knardrup matr.39b
Krogager Bakke, N f. Veksø
Kronehøj V f. Søsum
Ladebjerg Eng, NV f. Søsum By
Langåse, S f. Ganløse Eged
Leddebakkerne NØ f. Veksø (matr. 4a)
Lille Veksø, mellem Stenløse/Veksø
Lillebjerg Ø f. Stenløse
Lillevang, N f. Søsum
Lindeberg dysse, Søsum, matr. 33a
Lundebakke, Ganløse matr.9ei, NØ f. Ganløse
Lundebakke, NØ f. Søsum By
Lunde Bro, Hovevej, Veksø
Lunde Bro, NØ f. Ganløse
Lunde Vang, S f. Veksø
Magleholm, NØ f.Klodgården, Stenløse, matr.25o.
Maglevad, V f. Stenlillevej, N f. Stenløse
Mathisens Høj, se Sandbjerg, Stenløse.
Myrholm, Ø f. Engholm, Søsum, matr. 15f
Møllehøj N f. Søsum
Nyvang, Ganløse Orned
Nældesødal, S f. Ganløse Eged
Nørrevang, NØ for Søsum
Postværket, S f. Bjællekær, Søsum, matr.18
Præstebro, Slagslunde matr.6
Præsteskoven, Slagslunde
Pudebjerg Bakke, N f. Fuglesø
Raunholm, NØ i Søsum sogn, matr. 21
Risbakke, Ø f. Stenløse v. Fdr.s.vej
Rolandsbjerg, N f. Rolandsgård, Veksø
Rosenbakken (matr.06K) se Sandbjerg
Rygehullet; S f. Østersøen, Søsum, matr. 17ab mod NØ
Rævehøj, v. Brunhøjvej, Søsum
Røde Led, S f. Ganløse Eged
Råhøj v. Almager, Ganløse matr. 18a
Sandbjerg, mellem Højdevej og Rosenvænget, Stenløse
Skadedysse, N f. Stockholmgård, Søsum, matr. 21a
Skaldebakken, Ganløse Ore.
Skaxnsengsbakke N f. Præstegården, Veksø
Skelhøj S f. Veksø matr.12k
Skovvang, SØ for Søsum
Slagslunde
Slagslunde Skov
Slagslunde Overdrev, Buresø
Slagslunde-Ganløse
Smedeengen, Søsum, NV for Søsum By
Smedekrogen, Søsum
Snarevad Bro, Christianhøjvej (Værløse)
Snyde Bro, Fdr.sundsvej/Værebro Å
Snyde Vang, Ø f. Veksø
Snør Engen, Norlig del af matr.6, Søsum
Spangebjergs Bakke, Søsumvej ved Spangebæk Bro, Søsum
Spangebæk Bro, Stenlillevej, Søsum
Spanghøj V f. Søsum
Spydbakken, NV f. Veksø
Sperrestrupstien, Slagslunde Skov
Stenlien, mellem Stenløse/Veksø
Stenlille
Stenløse
Stenløse Bro, Blæsenborgvej, Stenløse
Stenløse Eksercerplads
Stenløse kommune
Stenløse Mark
Stenløse Vang, V f. Veksø
Stenløse-Veksø
Stieshøj (SB6), Brunhøjvej, Søsum over for Brunhøjgård
Storkekrog, Ø f. Sigersdalvej, Søsum matr.14o
Stokkeholm, V f. Løje Sø
Store Engholm, Slagslunde matr.4n
Stubbene, S f. Hestehavegård, Søsum
Svinemose, v. Svinemosevej, Søsum
Sørækken, Ø f. Søsum
Søsum
Terkelskov Tinghøj, Skolevej, Stenløse.
Toppevad, Søsum øst ved Toppevadvej
Toppevad Bro, Toppevadvej, Ganløse
Torkildgårde, v. Torkildsvej, Slagslunde
Tyvekrog, mellem Stenlille og Søsum, matr. 25 mod vest
Vaseholm v. Hove Lund, Veksø
Vasevang, Slagslunde
Veksø
Veksø Bro, Holmevej, Veksø
Veksø Forte (Grønningen)
Veksøholm, SØ f. Egedal (tidl. v. Veksø Slot) matr.14a
Østersø, Ø f. Søsum
Retur til overskrifter


Vådområder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bjællekæret, Søsum, matr 18b mod vest
Blødmose, sø f. Toppevad
Borup Sø, Ø f. Knardrup
Broskovgrøften, Broskovvej/Lyngevej til Bunds Å
Brøns Mose, Veksø
Bunds Å, Snarevadsgrøften til Værløse
Buresø
Bølle Mose, Ganløse Mørke
Bøllemosevandløbet, Ganløse matr.23c+20e til Bastrup Sø
Damvad Å, S f. Buresø til Værrebro Å
Danesø (Fuglesø)
Egedals Mose, Veksø
Egemose, S f. Bastrup Sø
Elisa vandløb, Stenløse Ø f. Kirken
Ellemose, SØ f. Bjøllekær, Søsum, matr. 18a
Elsmose, Nord for Hestehavegård v Damvad Å, Søsum, matr 20a
Fuglesø
Gamle Dam, Søsum NV på matr.6a (Stenpilgårds marker mod N)
Ganløse Gadekær
Gassekrog, S f. Toppevad, Søsum matr.17a
Guldberg Mose, Slagslunde
Gåsebækrenden, mellem Søsum/Toppevad
Halkær Dam, Halkærvej, Stenløse (opdigtet navn)
Helledemose vandløb, Ø f. Stenløse
Helledemose, SØ f. Stenløse
Hestehave Kær, v. Hestehavegård, Søsum, matr. 20
Hestetang Å (andet navn for Mølleåens øvre løb)
Holmsted Mose, Stenløse
Kirkesø, Knardrup
Kloddemose = Klodden.
Kloddemoseløbet, Klodden V f. Slagslunde til Spangebæk
Klodden, Slagslundestien (v. rensningsanlægget)
Klokkekilden, Klokkekildevej, Buresø
Kollen Sø, Slagslunde
Kroge Sø, Ganløse Orned
Krogmose, Ganløse Orned
Lange Maren, mel. Kornvænget og Bygvænget, Stenløse
Lærkebæk, SØ f. Vaselund, Veksø
Løjesø
Løvekæret, V f. Lindenbjerggård, Søsum matr.2e
Maglemose, Ganløse Orned
Mølleåen, Bastrup Sø til Øresund
Nellesø
Oremosen, s.f. Ganløse Ore
Præstesø, S.f. Veksø
Pugesø, Knardrup
Rasted Mose, Ganløse
Rolandsgrøften, matr.6h Knardrup til Sørup Nrd. Skelgrøft
Rønnemose, Måløvvej/Bundsvej
Sigersdal Mose, Søsum
Skibstedsgårds Mose, Veksø
Skivekjær, S f. Skibstedgård
Slagslunde Gadekær
Småsøerne, Buresø/Bastrup Sø
Snarevadsgrøften, Christianshøjvej til Bunds Å, Komm.grænse Værløse
Sorte Maren, Stenløse Ø f. kirken
Sortemose, Ganløse Orned/Farum Sø
Spangebæk, Søsum metr.24a til Fuglesø
Sperrestrup Å, Kommunegrænse til Ølstykke
Stenlille Gadekær
Stenløse Dam, Stenlillevej/Fdr.sundsvej (opdigtet navn)
Stenløse Å, N f. Stenlille til Værebro Å
Store Damsted Mose, Stenløse
Strygehullet, Stenløse (matr6eh+de)
Stråmosen, Stenløse, norf f. matr.22a
Svineholmsmose, nord f. Svinemosevej, Søsum, matr. 8L til p
Svinemosegrøften, Slagslunde matr.2c til Damvad Å
Sørup Ndr. Skelgrøft, Knardrupvej matr.2a til Knardrup by
Søsum Gadekær
Søsumgrøften, Søsum til Spangebækløbet
Tranemose, V f. TranemosegårdSøsum
Tranemoseløbet, Stenløse matr.27a til Spangebæk
Veksø Andedam
Veksø Gadekær
Veksø Mose
Veksø Mose vandløbet, Fuglesø/Værebro Å
Veksø Sø
Veksørenden
Vindekilde Mose, Søsum
Værebro Å, Damvad Å til Roskilde Fjord
Østersø, Ø f. Søsum
Åmosen, S f. Stenløse
Retur til overskrifter


Gård el. husnavn – sted – matrikelnr.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Agertofte, før 1956 Ll.Stråmosegård – Stenløse – 22b
Aldershvile – Stenløse – 32a
Alfa, H.P.Hansensvej – Stenløse – 09i
Alkærhus – Søsum – 24c
Almagergård – Ganløse – 18
Andreaslund – Søsum – 57
Anes hus – Stenløse – 72
Anneksgård (omk.2000 flyttet til matr.1c) – Veksø – 01a
Assergård – Ganløse – 14a
Aurora – Søsum – 08t
Bakkegård – Ganløse – 15d
Bakkegård – Slagslunde – 16a
Bakkehuset – Slagslunde (Buresø) – 12m
Bakkely (gartneri) – Veksø – 08f
Bangsbo – Stenløse – 70a
Barnekær – Stenløse – 23a
Basel (senere Egelund) – Ganløse – 20a
Bastbjerg – Ganløse – 60
Bastbro Mejeri – Stenløse – 06d
Bauneholm – Stenløse – 12a
Baunehøjgård – Slagslunde – 09b
Birkedal – Slagslunde – 10a
Birkelund – Søsum – 18b
Birkely – Slagslunde – 10f
Bjellekær – Søsum – 18a
Blæøsenborg – Stenløse – 36b
Blødemosegård – Ganløse – 16a
Bogtrykkergården = Tranemosegård – Slagslunde – 14a
Bogøgård – Knardrup – 10a
Bolholm – Stenløse – 08a
Bondehave Mørtelvæ – Ganløse – 15av
Brandbjerg – Veksø – 10d
Brudehøj – Ganløse – 14e
Brunhøjgård – Søsum – 23
Brøndsted – Veksø – 07a
Brøndstedhus – Veksø – 19e
Bundholm – Stenløse – 43
Bundsagergård – Ganløse – 10b
Bundsgård – Ganløse – 17a
Buresøgård – Slagslunde – 12a (senere 12b)
Buresøreden – Slagslunde – 53d
Bykærgård – Ganløse – 47b
Bøgely – Veksø – 09u
Christiansborg – Veksø – 30h
Christianslyst – Ganløse – 08
Dambo – Ganløse – 76a
Damgård – Knardrup – 05a
Damgård – Stenløse – 07a
Damsted – Veksø – 10a
Damsten – Stenløse – 19
Damvad – Ganløse – 62d
De Gamles Hjem – Stenløse – 02a
Dyrehavegård – Ganløse – 15a
Dybendal – Slagslunde – 12a (efter 1855 Nysted)
Dyssegård – Ganløse – 08d
Egebo – Stenløse – 03h
Egebo hus – Ganløse – 20i
Egedal – Ganløse – 04c
Egedal – Veksø – 14a
Egedal – Slagslunde – 22a
Egelund (tidl. Basel)- Ganløse – 20a
Egely – Ganløse – 10k
Egely – Slagslunde – 23a
Egemosegård – Ganløse – 20e
Egesdal – Søsum – 14
Egholm – Stenlille – 04k
Egholm – Søsum – 16
Egholmsminde villa – Stenløse – 03e
Ellehøj – Stenløse – 57b
Ellekær (øster) – Slagslunde – 18a
Ellekær (vester) – Slagslunde – 17a
Elmelund – Ganløse – 26
Elmely – Stenløse – 30g
Engager – Knardrup – 12a
Engbjerg Ville – Ganløse – 07l
Engbjerggård – Ganløse – 07
Enggård (før 1969 Engly) – Stenløse – 14g
Enghavegård – Knardrup – 06a
Engholm – Stenløse – 04a
Engholm villa – Stenløse – 04e
Engly (efter 1969 Enggård) – Stenløse – 14g
Enkesædet – Stenløse – 03a
Falck, Frydensbjergv. – Stenløse – 07bq
Fasangården – Stenlille – 02c
Fluebjerggård – Søsum – 19
Frederikshøj – Søsum – 62a
Frederiksro – Stenløse – 36a
Froshøj – Søsum – 02a
Frydenbjerg – Stenløse – 31
Ganehøj – Ganløse – 04a
Ganløse Arbejderanstalt – Ganløse – 12b
Ganløse Bageri – Ganløse – 31g
Ganløse Kro – Ganløse – 52b
Ganløse lægehus – Ganløse – 81a
Ganløse Mejeri – Ganløse – 62d
Ganløse Mølle – Ganløse – 12j
Ganløse Ny Skole – Ganløse – 47l
Ganløse Posthus – Ganløse – 102
Ganløse Rytterskole – Ganløse – 01a
Ganløse Smedie – Ganløse – 62c
Ganløse soldaterhjem – Ganløse – 07q
Ganløse Teglværk – Ganløse – 07a
Garbogård – Stenløse – 09
Garbohus – Stenløse – 09l
Glædebo hus – Søsum – 28
Granhøjgård – Ganløse – 05b
Granly – Ganløse – 05b
Grethesdal – Stenløse – 40
Guldbjergdal – Slagslunde – 38a
Guldbjerghus – Slagslunde – 91c
Gyldenhøj – Stenløse – 21a
Gåsebogård – Søsum – 11a
Halkær – Stenløse – 24b
Hammershøj – Stenløse – 57
Hesselgård – Ganløse – 05a
Hesselholm – Stenlille – 03a
Hestehavegård – Søsum – 20
Hestetang Mølle – Ganløse – 25d
Hjørnelundshus – Stenlille – 15
Holmehøj – Ganløse – 10l
Holmsted – Stenløse – 17a
Hovedgård = Højstedgård – Slagslunde – 11a
Hovgård = Højstedgård – Slagslunde – 11a
Hulehøjgård – Veksø – 17a
Humlehavegård – Slagslunde – 09
Hylleborg – Stenlille – 05a
Hyrdeledhus – Stenløse – 07f
Højgård – Ganløse – 11a
Højgård – Slagslunde – 08f
Højstedgård(tidl. Hovgård) – Slagslunde – 11a
Håbet – Søsum – 63
Jagtgården – Ganløse – 09a
Jørgens Hus – Søsum – 33a
Jørgensminde – Søsum – 61a
Kalkgården – Ganløse – 25
Kalveholm = Svineholm – Knardrup – 01
Kalveholm Teglværk – Knardrup – 01b
Karinalund – Ganløse – 36
Karleholm – Knardrup – 04
Katholm efter 1867 Ny Rolandsgård – Veksø – 08
Kelsted – Veksø – 05a
Kildebækhøj – Stenløse – 44g
Kildedal – Ganløse – 50a
Kildegård – Slagslunde – 05
Kildegården – Slagslunde by – 15a
Kildeholm – Stenlille – 06a
Kildebæk – Stenløse – 18a
Kildemosegård – Ganløse – 14b
Kirkely – Stenløse – 03f
Kirkevang – Søsum – 05b
Klevadshus – Ganløse – 68
Klodgård – Stenløse – 13a
Klokkekildehuset – Slagslunde (Buresø) – 12k
Knardrup Bageri – Knardrup – 08c
Knardrup Galgebakke – Knardrup – 14b
Knardrup Mejeri – Knardrup – 08d
Knardrup Mølle – Knardrup – 08f
Knardrup Smedie – Knardrup – 19c
Knardrupgård – Knardrup – 09a
Knarretorp Knardrupgård – Knardrup – 09a
Kobbelholm – Søsum – 09
Kobbelhøj Villa – Søsum – 62g
Kommunekontor – Ganløse – 15m
Konehøj = Spangshøj – Søsum – 05a
Kongensgave – Stenløse – 50b
Kongsdal – Stenlille – 07a
Korshøjgård – Veksø – 11a
Kratgården – Slagslunde – 09e
Kristinelund – Ganløse – 27
Krogholm – Stenløse – 20a
Krogsholm – Søsum – 23e
Langagergård – Knardrup – 02a
Lerbakkehus – Ganløse – 106b
Ll. Pedersborg – Stenløse – 14e
Lillevang – Søsum – 07d
Lindebjerggård – Søsum – 12a
Lindegård – Knardrup – 21d
Lindendal – Stenløse – 16a
Liselund – Ganløse – 13a
Ll. Barnekær – Stenløse – 23c
Ll. Damsten – Stenløse – 19b
Ll. Fluebjerg – Søsum – 38
Ll. Kildebæk – Stenløse – 18b
Ll. Nørkær – Stenlille – 04b
Ll. Sigersdal – Søsum – 14b
Ll. Stråmosegård (fra 1956 Agertofte) – Stenløse – 22b
Ll. Vejgård – Søsum – 22c
Lundehøj – Ganløse – 22f
Lægehus (eft. 1972) – Stenløse – 07dy
Mageval – Stenløse – 10g
Maglehus – Ganløse – 69
Maglehus – Stenløse – 68
Maglehøj – Stenløse – 07f (25d)
Maglehøj – Veksø – 15a
Maglevad – Stenløse – 25a
Mosehøj – Ganløse – 103
Moselund – Ganløse – 32a
My Home – Veksø – 33
Møbjerggård – Stenløse – 05a
Møllegård – Knardrup – 08a
Møllehøj – Stenlille – 05s
Møllehøj – Søsum – 08a
Mørkhøj – Ganløse – 03e
Nordvanggård – Søsum – 22d
Notholm – Knardrup – 03a
Ny Rolandsgård 1867 tidl.Katholmgård – Veksø – 08a
Nyholm – Knardrup – 05c
Nystedgård – Slagslunde – 12a (før 1855 Dybendal og Skaldebjerg)
Nyvang Skole – Ganløse – 30b
Nyvanggård – Ganløse – 35a
Nyvangslund – Ganløse – 30a
Nældesødal – Ganløse – 06d
Nøjsomhed – Stenløse – 37
Nørrekær – Stenlille – 04a
Nørrevang – Søsum – 08c+d
Oleshøj – Søsum – 67
Oregård – Ganløse – 23b
Orehøjgård – Ganløse – 11b
Ornedgård – Ganløse – 48a
Paradiset – Søsum – 32k
Pedersborg – Stenløse – 14a
Pedersborghus – Stenløse – 38
Pedersholm – Stenløse – 14g
Pedershvile – Søsum – 43
Pederslyst – Stenløse – 44
Pilehøj – Søsum – 17d
Præstegården – Slagslunde – 01
Præstegården – Stenløse – 01
Præsteskovgård – Slagslunde – 02a
Pudebjerggård – Søsum – 04a
Pudebjerghus – Søsum – 04f
Rastad – Ganløse – 22a
Ravneholm – Slagslunde – 27a
Ravnsbjerg – Søsum – 13
Ravnsborg = Ravnsbjerg – Søsum – 13a
Rolandsgård – Knardrup – 07a
Rolandsgård – Veksø – 09a (se også Ny Rolandsgd.)
Rolandshuse – Knardrup – 19d
Rosenbakkegård – Stenløse – 28a
Rosenborg villa – Ganløse – 22b
Rosendal – Stenløse – 52a
Rosenholm – Ganløse – 90
Rosenholm villa – Ganløse – 40b
Rosenlund – Stenløse – 06e
Rottenborg – Ganløse – 41b
Rundhuset – Stenløse – 03b
Rævehøj – Søsum – 43
Rønnemosegård – Ganløse – 44a
Råhøjgård – Ganløse – 19
Salgsmosegård – Stenløse – 43
Sandal – Stenløse – 11
Sandbjerggård – Stenløse – 06
Sandholm – Stenløse – 26a
Sandrøjle – Stenlille – 11a
Schjellerupgård – Slagslunde – 08a
Sigersdal – Søsum – 14
Skaldebjerg – Slagslunde – 13a (efter 1855 Nystedgård 12a)
Skelhøj – Veksø – 12
Skibstedgård – Veksø – 06a
Skovgård – Ganløse – 25b
Skovly – Ganløse – 57
Skovsmosegård – Stenlille – 05c
Skovsødal – Ganløse – 20d
Skovvangsgård – Ganløse – 33a
Slagslunde Fattighus – Slagslunde – 49c
Slagsl gl. Forsamling – Slagslunde – 21d
Slagsl nye Forsamlin – Slagslunde – 22g
Slagslunde Mølle – Slagslunde – 20c
Slagslunde Smedie – Slagslunde – 21c
Slagtergården – Veksø – 08g
Slottet – Veksø – 13k
Sognefogedgården – Slagslunde – 19a
Solhjem, Villa – Ganløse – 15l
Spangebækhus – Søsum – 26b
Spangshøj = Konehøj – Søsum – 05a
Spunkehus – Søsum – 26a
St.Barnekær – Stenløse – 23a
Stenhuset v. Bastrup – Ganløse – 21i
Stenlien – Veksø – 16a
Stenlille Mølle – Stenlille – 02b(gl.) 05k(ny)
Stenlille Smedie – Stenlille – 14
Stenløse Biograf – Stenløse – 06cm
Stenløse Fattighus – Stenløse – 05ad
Stenløse gl.adm. – Stenløse – 06u
Stenløse Kalkværk – Stenløse – 05c
Stenløse Maskinsnedkeri – Stenløse – 08l
Stenløse Mejeri – Stenløse – 06d
Stenløse Mølle – Stenløse – 05eb (05f)
Stenløse Præstegård – Stenløse – 01a
Stenløse Smedie – Stenløse – 09g
Stenløse Telefoncentral – Stenløse – 05dz (05f)
Stenspilgård – Søsum – 06a
Stiesdal – Søsum – 25
Stiesholm – Søsum – 07a
Stokholmgård – Søsum – 21
Stormfulde Højder – Veksø – 09i
Stråmosegård – Stenløse – 22a
Stråmosehus – Stenløse – 46
Stråmosehuset – Stenløse – 48b
Svanekær – Stenløse – 27a
Svineholm = Kalveholm – Knardrup – 01a
Søbjerggård – Søsum – 10a
Søgård – Ganløse – 38
Søgård – Knardrup – 11a
Søholm – Søsum – 11h
Søholmhus – Slagslunde – 44k
Søhøjgård – Ganløse – 56
Søsum Brugs – Søsum – 60
Søsum Mørtelværk – Søsum – 19l
Søsum Smedie – Søsum – 03d
Søtofte – Ganløse – 10a
Tofteholm, gl. – Stenløse – 10y
Toftekildegård – Ganløse – 12a
Toftekærgård – Ganløse – 12b
Toftholm – Stenløse – 10
Tofthøj – Stenlille – 02a
Torkildgårde – Slagslunde – 24
Tornhøj – Søsum – 24
Tranekær – Søsum – 17u
Tranemosegård – Søsum – 17
Tranemosegård = Bogtrykkergården – Slagslunde – 14a
Trekroner – Søsum – 72
Tudseholm – Slagslunde (Buresø) – 52h
Undinegård – Ganløse – 21a
Vaasen – Søsum – 3
Vaarsøgårdg – Søsum – 03c
Vaaren – Søsum – 3d
Valodia, Byvej 30 – Stenløse – 30h
Vasehøj – Veksø – 13d
Vaselund – Veksø – 13a
Vejgård – Søsum – 22a
Vejsted – Stenløse – 61a
Veksø Mejeri – Veksø – 08p
Veksø Mølle – Veksø – 08o
Veksø Præstegård (Annexgården)- Vekse – 01a
Veksø Slot – Veksø – 14a
Veksø Smedie (kirkestræde) – Veksø (ældst) – 22a
Veksø Smedie (Smedestræde) – Veksø – 06b
Veksølund – Veksø – 04a
Vennely – Ganløse – 22m
Vennely villa – Ganløse – 22e
Vester Ellekær – Slagslunde – 17a
Vesteragergård – Ganløse – 03a
Vestervanggård – Ganløse – 06a
Vindekilde – Søsum – 15
Øltang – Stenløse – 16d
Øster Borgerdys Lejerskole – Slagslunde (Buresø) – 12g
Øster Ellekær – Slagslunde – 18a
Ågård – Stenløse – 15a
Retur til overskrifter


Historiske og forhistoriske mindesmærker

Brudehøje, SØ f. Ganløse
Frongsdyssen, Hesselvej v. Slagslunde
Genforeningssten, Knardrup (1920)
Genforeningssten, Slagslunde (1920)
Genforeningssten, Veksø (1920)
Grundlovssten, Østergade, Ganløse (1878)
Klokkekilde Bakke, Buresø (1884)
Kvindeeg, Veksø Bygade (1915)
Mindesten Brøns Mose, Veksø for bronzehjælmefund (1992)
Mindesten på Bjellekærgård
Maglehøje, Stenlillevej v. Stenløse matr.25o
Myrestenen, Ganløse Eged
Mørkedysse, Slangerup Skov
Oldtidshøje i skoven Ganløse Ore
Rokkestenen, Ganløse Eged
Stendysse, Dyssegårdsvej, Ganløse
Retur til overskrifter