Billeder

I arkivets registreringsdatabase findes ca. 17.000 billeder og alle billeder er overført til digitalt medie.

Billederne kan søges arkivet eller på arkivets søgeside  eller på arkiv.dk

Eksempel på skærmbillede fra arkivets hjemmeside: