Billeder

I arkivets registreringsdatabase findes ca. 13.000 billeder og alle billeder er overført til digitalt medie.

Billederne kan søges arkivet eller på arkivets søgeside

Eksempel på skærmbillede fra arkivets hjemmeside: