Landkort

Stenløse Lokalarkiv råder bl.a. over flg. kategorier af kort

PDF-oversigterne åbner i ny fane:

Matrikelkort (se PDF-oversigt)

Geodætiske kort (se PDF-oversigt)

Øvrige kort (PDF-se oversigt)

LINKS

På Egedalkortet under Egedal Kommune eller på adressen:
http://infokort.egedalkommune.dk/
kan man søge på en adresse eller et matrikelnummer og se topografiske-, historiske- og matrikelkort samt Luftfoto over et valgt område i Egedal Kommune. Her er mange muligheder og værktøjer. For at se nogle af kortene krævet det, at kortet vises i en bestemt størrelse.

På Fund og Fortidsminder fra Kulturarvsstyrelsen kan man f.eks. søge på Kulturarvsarealer:
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
Vælg fanebladet ”Søgning” og søg på f. eks. Veksø og vælg en facilitet fra sognebeskrivelsen, hvorfra man kan vælge et kort og se hvor faciliteten er placeret.

Nationale Mindesmærker og Mødesteder 1830-2000 har en hjemmeside:
https://slks.dk/fortidsminder-diger/monumenter-og-nationale-mindesmaerker/
Klik ind et område og få markeret forskellige mindesmærker mm.

Danmarks Miljøportal:
http://www.miljoeportal.dk/borger/Sider/Borger.aspx
Her kan ses fredninger, Jagt- og vildtforvaltning, lokalplaner mm. for et valgt område.

Matrikeloplysninger og -kort og på nettet kan ses på Geodatastyrelsens hjemmeside:
http://gst.dk/matriklen/
Her skriver man ejerlavet i Navn (f.eks. Veksø) klikker på Søg og vælger et af de viste kort. Ved at holde venstre musetast nede og trække en firkant på kortet, vil dette blive vist i en forstørrelse.